06-13707535 / info@doornbosbronbemaling.nl

Toepassingen voor bronbemaling

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Bronbemaling wordt onder andere toegepast ten behoeve van:


Uiteraard zijn er veel meer toepassingen voor bronbemalingen. Indien u twijfelt of bronbemaling voor u van toepassing is, neem dan contact op met Doornbos Bronbemaling.


Doornbos Bronbemaling VOF